TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS

Kérdése van? Hívjon: +36 70 382 6818

Tűzvédelem

 

Megfelel vállalkozása telephelyének kialakítása az aktuális tűzvédelmi előírásoknak? Minden tűzvédelmi dokumentum megvan amit a törvény előír? Naprakészek is ezek a tűzvédelmi dokumentumok? Vállalkozásának telephelyei rendelkeznek tűzveszélyességi osztályba sorolással? Megfelelően részesíti munkavállalóit az előírásoknak megfelelő tűzvédelmi oktatásban? Rendszeresen elvégezteti a tűzoltókészülékek felülvizsgálatát?

Súlyos szabálytalanság esetén a tűzvédelmi bírság összege akár a 3.000.000 Ft-ot is elérheti. (a 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet alapján). Ezen felül egy esetleges tűz kialakulása esetén fennáll a súlyos (akár halálos) személyi sérülés kockázata, továbbá a tűz okozta anyagi kár értéke elérheti a több millió Ft-ot, ezért ha bármelyik fenti kérdésre Ön nem-el válaszolt, esetleg elbizonytalanodott a kérdést illetően, mielőbb vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tűzvédelmi szolgáltatásaink:

Munkahelyének telephelyének tűzvédelmi szempontú felmérése. A hiányosságok feltárása és javaslattétel a hiányosságok megszűntetésére, pótlására.

A vállalkozás tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi dokumentációk összeállítása, rendszerezése és naprakészségük figyelemmel kísérése.

A tűzvédelmi szabályzat elkészítése és szükség szerinti aktualizálása naprakészen tartása.

Tűzveszélyességi osztályba sorolás elkészítése.

A tűzoltókészülékek számának és típusának meghatározása, nyilvántartása és a tűzoltókészülékek felülvizsgálatuk megszervezése.

A tűzriadó terv elkészítése és naprakészen tartása.

Tűzvédelmi oktatási tematika meghatározása és az oktatási anyag összeállítása.

Az előzetes, az ismétlődő, valamint szükség esetén rendkívüli tűzvédelmi oktatások megszervezése és megtartása.

Atűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása, formanyomtatvány készítése, dokumentálása.

Tűzvédelmi szemlék lebonyolítása és javaslattétel a szemlék során feltárt hiányosságok megszűntetésére.

Vállalkozása telephelyének engedélyezési, használatbavételi és üzembe helyezési eljárások során a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.

Az esetleges tűzesetek kivizsgálásában való részvétel.

A tűzvédelmi hatósági szemlék előkészítése. Az ellenőrzéseknél érdekképvislet és segítségnyújtás a feltárt hiányosságok mielőbbi megszűntetésében

Tűzvédelmi szakvizsgáztatás megszervezése és lebonyolítása.

Partnereinket folyamatosan tájékoztatjuk a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, előírások változásairól, illetve a változásokkal kapcsolatos esetleges kötelezettségekről.

A vállalkozás szakmai tűz-, és munkavédelmi tanácsadásra vonatkozó tevékenységi és szolgáltatói felelősség biztosítással rendelkezik.

A 9/2015.(III.25) BM rendelet szerint a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban középszintű szakképesítéssel (tűzvédelmi előadó) rendelkező személy foglakoztatásáról:

Tevékenység Kötelezettség
gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter (1-5m3) havi 8 órában tűzvédelmi előadó
gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2 havi 8 órában tűzvédelmi előadó
gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt (idénymunka, betakarítás, munkaerő kölcsönzés) havi 8 órában tűzvédelmi előadó
gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló (300), de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található havi 8 órában tűzvédelmi előadó
gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel, amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő havi 8 órában tűzvédelmi előadó
gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel, amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő. (0-10 éves, 65 év felettiek stb.) havi 8 órában tűzvédelmi előadó

A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el.

Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat.

259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése esetén a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 100 000 Ft legnagyobb mértéke 1 000 000 Ft.

15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem munkavédelmi megbízottként, tűzvédelmi előadóként, biztonsági és egészségvédelmi koordinátorként. Többek között a TÜV Rheinland megbízásából közreműködtem az Audi és a Mercedes gyárépítésen. Évek óta tagja vagyok a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetségnek.

Módra György

munka és tűzvédelmi tanácsadó

Ügyfeleink
Family Market Üzletlánc

Folyamatos munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása

Kincses Szerszám Kft.

Folyamatos munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása

Galex Hungária Kft.

Folyamatos munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása

Családi Tojás Termelő Kft.

Folyamatos munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása

RacioNet Zrt.

Folyamatos munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása